Pantsedelns statusPantsedeln är Personlig och får EJ överlåtas!
Låntagaren kan ge annan person i uppdrag att lösa eller eventuellt omsätta/förlänga lån som bud varvid såväl låntagaren som budet skall fylla i samtliga uppgifter på pantsedelns baksida.
Lån kan omsättas/förlängas, amorteras per post genom att upplupen kostnad insättes på bankgiro.
Vid all lösen eller omsättning/förlängning av ett lån måste pantsedeln återställas.Du som vill panta, belåna eller
sälja guld eller andra värdesaker:

Besök vårt bankkontor
på Norra Gubberogatan 32
i Göteborg för det bästa
dagsaktuella Guldpriset.
Om ni vill bli underrättad varje gång vi startar en auktion, skriv då in er mail-adress nedan!

E-post: 


Olskrokens Lånekassa AB
Norra Gubberogatan 32
416 63 Göteborg
Tele: 031-19 51 38


© 2013- Olskrokens Lånekassa AB

SajtKarta
Publiceringsverktyg, CMS © SajtCMS v9.net