Pantsedelns statusPantsedeln är Personlig och får EJ överlåtas!
Låntagaren kan ge annan person i uppdrag att lösa eller eventuellt omsätta/förlänga lån som bud varvid såväl låntagaren som budet skall fylla i samtliga uppgifter på pantsedelns baksida.
Lån kan omsättas/förlängas, amorteras per post genom att upplupen kostnad insättes på bankgiro.
Vid all lösen eller omsättning/förlängning av ett lån måste pantsedeln återställas.Guldpris
Besök vårt bankkontor på
Norra Gubberogatan 32 för
det bästa dagsaktuella
Guldpriset och vad vi
kan erbjuda. 
Välkommen!
Om ni vill bli underrättad varje gång vi startar en auktion, skriv då in er mail-adress nedan!

E-post: 


Olskrokens Lånekassa AB
Norra Gubberogatan 32
416 63 Göteborg
Tele: 031-19 51 38


© 2013- Olskrokens Lånekassa AB

SajtKarta
Publiceringsverktyg, CMS © SajtCMS v9.net