HistorikPantbanksverksamhet förekom redan för 3000 år sedan i Kina. I Europa var på 1100-talet Italien först med pantlåneri.
Staden "Göteborg" var först i Sverige med att bedriva Pantbanksverksamhet. År 1607 utfärdade Karl IX ett privilegiebrev för staden Göteborg och i §49 i det 53 paragrafer långa brevet fanns intaget rättigheter att bedriva Pantlånerörelse. Idén kom från de Holländare som byggde det gamla Göteborg.
Guldpris
Besök vårt bankkontor på
Norra Gubberogatan 32 för
det bästa dagsaktuella
Guldpriset och vad vi
kan erbjuda. 
Välkommen!
Om ni vill bli underrättad varje gång vi startar en auktion, skriv då in er mail-adress nedan!

E-post: 


Olskrokens Lånekassa AB
Norra Gubberogatan 32
416 63 Göteborg
Tele: 031-19 51 38


© 2013- Olskrokens Lånekassa AB

SajtKarta
Publiceringsverktyg, CMS © SajtCMS v9.net