Kungörelse Pantauktion för Olskrokens Lånekassa ABPANTAUKTIONFrån och med torsdagen den 27 augusti försäljes genom offentlig auktion på internet, webbplats Tradera med adress; www.pantbank.com för Olskrokens Lånekassa AB, Norra Gubberogatan 32, under tiden 2019-10-30 - 2019-12-30 utgivna lån med förfallomånader MARS-APR 2020. Låntagare aviserade per post! Information genom vår hemsida; www.pantbank.com eller per telefon 031 - 19 51 38, alt. genom besök på Norra Gubberogatan 32.


Guldpris
Besök vårt bankkontor på
Norra Gubberogatan 32 för
det bästa dagsaktuella
Guldpriset och vad vi
kan erbjuda. 
Välkommen!
Om ni vill bli underrättad varje gång vi startar en auktion, skriv då in er mail-adress nedan!

E-post: 


Olskrokens Lånekassa AB
Norra Gubberogatan 32
416 63 Göteborg
Tele: 031-19 51 38


© 2013- Olskrokens Lånekassa AB

SajtKarta
Publiceringsverktyg, CMS © SajtCMS v9.net