Kungörelse Pantauktion för Olskrokens Lånekassa ABPANTAUKTIONFrån och med onsdagen den 22 maj försäljes genom offentlig auktion på internet, webbplats Tradera med adress; www.pantbank.com för Olskrokens Lånekassa AB, Norra Gubberogatan 32, under tiden 2023-09-01 - 2023-10-30 utgivna lån med förfallomånader JAN-FEB 2024. Låntagare aviserade per post! Information genom vår hemsida; www.pantbank.com eller per telefon 031 - 19 51 38, alt. genom besök på Norra Gubberogatan 32.


Du som vill panta, belåna eller
sälja guld eller andra värdesaker:

Besök vårt bankkontor
på Norra Gubberogatan 32
i Göteborg för det bästa
dagsaktuella Guldpriset.
Om ni vill bli underrättad varje gång vi startar en auktion, skriv då in er mail-adress nedan!

E-post: 


Olskrokens Lånekassa AB
Norra Gubberogatan 32
416 63 Göteborg
Tele: 031-19 51 38


© 2013- Olskrokens Lånekassa AB

SajtKarta
Publiceringsverktyg, CMS © SajtCMS v9.net