Kungörelse Pantauktion för Olskrokens Lånekassa ABPANTAUKTIONFrån och med torsdagen den 21 oktober försäljes genom offentlig auktion på internet, webbplats Tradera med adress; www.pantbank.com för Olskrokens Lånekassa AB, Norra Gubberogatan 32, under tiden 2020-01-02- 2020-03-31 utgivna lån med förfallomånader MAJ-JULI 2020. Låntagare aviserade per post! Information genom vår hemsida; www.pantbank.com eller per telefon 031 - 19 51 38, alt. genom besök på Norra Gubberogatan 32.


Aktuellt Guldpris

Du som vill panta, belåna eller
sälja guld eller andra värdesaker.

Besök vårt bankkontor
på Norra Gubberogatan 32
i Göteborg för det bästa
dagsaktuella Guldpriset.
Om ni vill bli underrättad varje gång vi startar en auktion, skriv då in er mail-adress nedan!

E-post: 


Olskrokens Lånekassa AB
Norra Gubberogatan 32
416 63 Göteborg
Tele: 031-19 51 38


© 2013- Olskrokens Lånekassa AB

SajtKarta
Publiceringsverktyg, CMS © SajtCMS v9.net