Hur fungerar pantbelåning?Vill Ni låna pengar tar Ni med en vara som Ni tror har ett andrahandsvärde och som Ni vill belåna. Kom in på pantbanken och visa er vara för vår personal. Vi måste kunna lagra din vara som säkerhet i våra lokaler. Ni är givetvis alltid välkommen att höra Er för om en vara kan belånas eller ej.
Vid pantbelåning måste Ni ha fyllt 18 år och ha en giltig fotolegitimation. I vissa fall krävs inköpskvitto.

Vår erfarna personal värderar Er vara och erbjuder en summa Ni kan låna på. Det tar bara några minuter. Vill ni låna en mindre summa än vi erbjuder går det givetvis bra. Ni får pengarna direkt i handen alternativt insatt på konto.

Vi har bankmässig sekretess och förvaring av Er säkerhet.

Lånet har en löptid på 4 månader, men kan lösas tidigare om så önskas. När lånet löses så betalar ni tillbaka lånebeloppet samt räntan.
Räntan är avdragsgill i självdeklarationen.

Vill Ni inte lösa lånet efter 4 månader så kan det omsättas/förlängas. Ni betalar då den upplupna kostanden och lånet löper på en ny låneperiod.

Om Ni inte löser eller omsätter lånet försäljs säkerheten på offentlig auktion. Säkerheten försäljs 2 månader efter förfallodatum, 2 påminnelser skickas ut. Skulle varan säljas till ett högre pris än lånebeloppet jämte ränta och pantbankens omkostnader så tillfaller överskottet Er som kund.


Du som vill panta, belåna eller
sälja guld eller andra värdesaker:

Besök vårt bankkontor
på Norra Gubberogatan 32
i Göteborg för det bästa
dagsaktuella Guldpriset.
Om ni vill bli underrättad varje gång vi startar en auktion, skriv då in er mail-adress nedan!

E-post: 


Olskrokens Lånekassa AB
Norra Gubberogatan 32
416 63 Göteborg
Tele: 031-19 51 38


© 2013- Olskrokens Lånekassa AB

SajtKarta
Publiceringsverktyg, CMS © SajtCMS v9.net