Hur värderas min säkerhet?


Referensram vid all belåning är vad man kan tänkas få ut för säkerheten på andrahandsmarknaden vid en eventuell försäljning på offentlig aktion s k auktionsvärdering.
Idag försäljs endast c:a 5% av förfallna lån, hela 95% av alla lån löses ut.

Sedan vi kommit överens om lånesumman expedieras lånet direkt.

  • Räntan beräknas per månad och betalas i efterskott vid lösen eller eventuell omsättning/förlängning varvid varje påbörjad månad av lånetiden räknas som en hel månad.
  • Säkerheten hålles försäkrad av Pantbanken hos försäkringsbolaget If.

Guldpris
Besök vårt bankkontor på
Norra Gubberogatan 32 för
det bästa dagsaktuella
Guldpriset och vad vi
kan erbjuda. 
Välkommen!
Om ni vill bli underrättad varje gång vi startar en auktion, skriv då in er mail-adress nedan!

E-post: 


Olskrokens Lånekassa AB
Norra Gubberogatan 32
416 63 Göteborg
Tele: 031-19 51 38


© 2013- Olskrokens Lånekassa AB

SajtKarta
Publiceringsverktyg, CMS © SajtCMS v9.net