Hur värderas min säkerhet?


Referensram vid all belåning är vad man kan tänkas få ut för säkerheten på andrahandsmarknaden vid en eventuell försäljning på offentlig aktion s k auktionsvärdering.
Idag försäljs endast c:a 5% av förfallna lån, hela 95% av alla lån löses ut.

Sedan vi kommit överens om lånesumman expedieras lånet direkt.

  • Räntan beräknas per månad och betalas i efterskott vid lösen eller eventuell omsättning/förlängning varvid varje påbörjad månad av lånetiden räknas som en hel månad.
  • Säkerheten hålles försäkrad av Pantbanken hos försäkringsbolaget If.

Du som vill panta, belåna eller
sälja guld eller andra värdesaker:

Besök vårt bankkontor
på Norra Gubberogatan 32
i Göteborg för det bästa
dagsaktuella Guldpriset.
Om ni vill bli underrättad varje gång vi startar en auktion, skriv då in er mail-adress nedan!

E-post: 


Olskrokens Lånekassa AB
Norra Gubberogatan 32
416 63 Göteborg
Tele: 031-19 51 38


© 2013- Olskrokens Lånekassa AB

SajtKarta
Publiceringsverktyg, CMS © SajtCMS v9.net