Pantbelåning


Pengar Direkt!

Pengar DirektPantbelåning är ett enkelt och tryggt sätt att låna pengar.

Du har en vara som säkerhet och vi har pengarna. Vi värderar din vara och du får pengarna direkt i handen.
Så enkelt och tryggt är det med pantbelåning.

För att kunna låna pengar av oss så behöver man ha fyllt 18 år och kunna legitimera sig, samt ha en vara som det går att fastställa ett andrahandsvärde på.
Vid pantbelåning har Ni 4 månader på Er att lösa ut Er säkerhet. Ni kan även omsätta lånet vilket innebär att ni betalar räntan och förlänger lånet 4 månader till. 

Överskott

Om lånet inte löses alternativt förlängs efter 4 månader försäljs säkerheten på en offentlig pantauktion 2 månader efter lånets förfallodatum. Anslag om pantauktionen finns i banklokalen och på vår hemsida.
Om auktionen av Er vara skulle ge ett överskott, efter avdragen försäljningskostnad, tillfaller hela överskottet låntagaren som underrättas per rekommenderat brev. Överskottet utbetalas mot återställande av pantsedeln.  

Olskrokens Lånekassa AB är medlem av Svenska Pantbanksföreningen.
Länsstyrelsens Rättsenhet är vår tillsynsmyndighet. 


Du som vill panta, belåna eller
sälja guld eller andra värdesaker:

Besök vårt bankkontor
på Norra Gubberogatan 32
i Göteborg för det bästa
dagsaktuella Guldpriset.
Om ni vill bli underrättad varje gång vi startar en auktion, skriv då in er mail-adress nedan!

E-post: 


Olskrokens Lånekassa AB
Norra Gubberogatan 32
416 63 Göteborg
Tele: 031-19 51 38






© 2013- Olskrokens Lånekassa AB

SajtKarta
Publiceringsverktyg, CMS © SajtCMS v9.net