Hur mycket kostar det?


För lån gäller Pantbankslag, SFS 1995:1000 av den 29 juni 1995.

Aktuell ränta och expeditionsavgift finns alltid anslagen i banklokalen.

Lån av lösöre 3,5% per månad.
Lån av skrymmande/bräckligt gods, +0,50% per månad.

Räntan betalas i efterskott när lånet löses/förlängs.
Expeditionsavgift är 60 kr per lån och expeditionstillfälle.


Du som vill panta, belåna eller
sälja guld eller andra värdesaker:

Besök vårt bankkontor
på Norra Gubberogatan 32
i Göteborg för det bästa
dagsaktuella Guldpriset.
Om ni vill bli underrättad varje gång vi startar en auktion, skriv då in er mail-adress nedan!

E-post: 


Olskrokens Lånekassa AB
Norra Gubberogatan 32
416 63 Göteborg
Tele: 031-19 51 38


© 2013- Olskrokens Lånekassa AB

SajtKarta
Publiceringsverktyg, CMS © SajtCMS v9.net